همه نوشته‌ها در 'شعر' اشتراک

منا

تو رفتی و دنیا نرفت

   تقدیم به جان باختگان منا تو از دنیا رفتی  کاش دنیا هم با تو می‌رفت.

باران

فریاد

من از غربت تنهایی آمده‌ام تا حضورم را از پشت شیشه باران خورده – گویاتر از همیشه – فریاد …

طلوع

طلوع

هرگاه به غروب خورشید نگاه می‌کنم، طلوع چشمان تو به یادم می‌آید.  تو می‌آیی   می‌دانم  – دیر یا …

بهار

با بهار می‌آیی

از کوچه‌های پر راز و رمز زمستان می‌گذرم و سوار بر بال اشتیاق به بهار می‌رسم. زندگی تازه می‌شود، …