همه نوشته‌ها در 'جملات قصار' اشتراک

نماز جماعت

نماز جماعت

نماز را به جماعت بخوانید؛ جماعت را به نماز! محمد وجدانی آبان ماه ۱۳۹۰