همه نوشته‌ها در 'تألیف' اشتراک

منا

تو رفتی و دنیا نرفت

   تقدیم به جان باختگان منا تو از دنیا رفتی  کاش دنیا هم با تو می‌رفت.

نماز جماعت

نماز جماعت

نماز را به جماعت بخوانید؛ جماعت را به نماز! محمد وجدانی آبان ماه ۱۳۹۰

پرستار فرنگی

پرستار فرنگی

«پسرم٬ جدول حل می‌کنی؟» «بله پدر!» «بخون با هم حلش کنیم.» از کودکی پدر را علاقه‌مند به حل جدول …

تمرین رژه

یک و نوزده می‌شود بیست!

نگارش اول کتاب می‌خواندم که آمد و شروع کرد به قدم زدن در اتاق. انگار که تمرین رژه می‌کرد. …