ترجمه، مقاله

چرا ادبیات می‌خوانیم؟

ادبیات

۱. تجربه زندگی ما آن قدر محدود است که تنها می‌توانیم شناخت اندکی از جنبه‌های مختلف زندگی داشته باشیم. از طریق ادبیات می‌توانیم دامنه تجربه‌هایمان را وسیع‌تر و در نتیجه شناختمان از پیچیدگی زندگی را عمیق‌تر کنیم.

 ۲. ادبیات نه تنها شناخت وجود خودمان را ممکن می‌سازد، بلکه کمک می‌کند سرشت اطرافیانمان را نیز بشناسیم.

 ۳. فایده دیگر ادبیات، شکل دادن به احساسات و شکوفایی حس ترحم نسبت به همنوعان است.

 ۴. ادبیات مجالی برای مقایسه الگوهای رفتاری ستودنی و ناستودنی آدمیان فراهم می‌کند. در نتیجه می‌توان به معیاری برای سنجش ظرایف رفتار آدمی دست یافت.

 ۵. و اما آخرین مورد که اهمیتش کمتر از موارد قبلی نیست این که، ادبیات با قرار دادن ما در موقعیت‌هایی که شخصا تجربه نکرده‌ایم، به رشد ذهنی ما کمک می‌کند و ما را قادر می‌سازد به نحو مطلوب‌تری از پس مشکلاتمان برآییم.

منبع: Introduction to Literature I (درآمدی بر ادبیات ۱)، حسین پاینده

با تشکر از علی مجیدی