تألیف، جملات قصار

نماز جماعت

نماز جماعت

نماز را به جماعت بخوانید؛ جماعت را به نماز!

محمد وجدانی

آبان ماه ۱۳۹۰