تألیف، شعر

تو رفتی و دنیا نرفت

منا

   تقدیم به جان باختگان منا

تو از دنیا رفتی

 کاش دنیا هم با تو می‌رفت.