منا

تو رفتی و دنیا نرفت

   تقدیم به جان باختگان منا تو از دنیا رفتی  کاش دنیا هم با تو می‌رفت.

نماز جماعت

نماز جماعت

نماز را به جماعت بخوانید؛ جماعت را به نماز! محمد وجدانی آبان ماه ۱۳۹۰

پرستار فرنگی

پرستار فرنگی

«پسرم٬ جدول حل می‌کنی؟» «بله پدر!» «بخون با هم حلش کنیم.» از کودکی پدر را علاقه‌مند به حل جدول …